ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

פריעה בכפפות ובמספריים ומציצה במכשיר מחשש הדבקה במחלות

9
לחץ להקדשת שיעור זה
מילאנו, איטליה Milan, Italy
סיון תשנ"ג

שאלה
במילה שיש בה סכנת זיהום איי.די.אס (למשל, כשהנימול הוא בן של סיירופוזיסיוויס) האם מותר לפרוע בכפפות ובמספריים ו/או למצוץ במכשיר יד כדי למנוע הדבקות במחלה?

תשובה
במקום שיש סכנת זיהום אידס, מותר לפרוע בכפפות1 ובמספריים2, ו/או למצוץ במכשיר-יד, או בשפופרת עם גומי, או בכל מכשיר אחר3, ובכל מקרה לכתחילה אין להסתפק בקינוח בלבד4.

___________________________________________________

1 עיין "ספר הברית" לרב משה בונם פירוטינסקי (סי' רסד ליקוטי הלכות ס"ק עז). ואף שסיים שם בצריך עיון, נראה שבסכנת זיהום של אידס אין בלבישת כפפות דרך בזיון למצוה, ואף יש חובה בכך משום פיקוח נפש.
2 פריעה בציפורן נזכרה ב"ילקוט שמעוני" (תהלים רמז תשכג) על הפסוק: "כל עצמותי תאמרנה" - אמר דוד, אני משבחך בכל אברי ומקיים בהן המצוות... צפרניים לעשות בהן פריעה או מליקת העוף. אך להלכה התירו לפרוע גם על-ידי חיתוך בכלי, משום שעיקר הפריעה הוא לגלות העטרה גם מן העור הרך, עיין שו"ת "אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' קנה), ובאריכות ב"ספר הברית" (סי' רסד, בביאור הלכה, עמ' רו-ריג).
3 בעניין המציצה יש ג' שיטות:
א. שיטת ה"חת"ם סופר" (בתשובתו לר' אליעזר הורוויץ): אפשר אפילו בספוג טבול ביין או במים, אם הרופאים יעידו שהפעולה שוה למציצה בפה, שכן מציצה בפה דווקא היא רק על-פי סוד.
ב. שיטת ה"בנין ציון" (בתשובותיו ח"א סי' כג-כד): מציצה צריכה להיות דווקא ע"י המשכה ולא ע"י דחיקה, ועל כן צריך דווקא ע"י מציצה ולא מספיק קינוח בספוג.
ג. שיטת המהר"י אסאד (בתשובותיו סי' רנח) והמהר"ם שי"ק (בתשובותיו חלק או"ח סי' קנב): המצוה דווקא בפה, ואין לשנות.
על כן, במקום סכנת זיהום אידס ודאי מותר למצוץ בכל מכשיר שעושה פעולת יניקה, משום שבכך זה טוב גם לשיטת ה"חת"ם סופר", וגם לשיטת ה"בנין ציון".
4 מכיוון שבזה אינו מקיים את חיוב המציצה לפי שיטת ה"בנין ציון", ויש חשש סכנה לילד. ועיין באריכות ב"ספר הברית" (סי' רסד בביאור הלכה, עמ' ריג-רכו).בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל


גם אני מאשר:
הרב שאול ישראלי
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il