ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך יתרו

מה נאמר שם בדיוק?

502
מוקדש להצלחת
עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
ההתגלות האלוקית לישראל במעמד הר סיני משמשת כיסוד האמונה היהודית. בשונה משאר הדתות, המספרות על התגלות לאדם בודד, אנו היחידים המעידים על התגלות אלוקית לעם שלם, וכבר האריך בעניין רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי ועוד ועוד.
גם עשרת הדברות שנאמרו באותו מעמד מופלא, נכתבו מפורשות בתורה, וראשי הפרקים שלהן מעטרות כמעט כל פרוכת או היכל בבית כנסת.
לכאורה, הכל גלוי וברור. ובכל זאת – עיון בתורה ובמדרשים מעלה שנותר ערפול מסוים. ישנם דברות שנאמרו מפי הקב"ה בעצמו, וישנם דברות שנאמרו על ידי משה רבינו, וישנה סתירה בעניין.
מחד – מצאנו ש"דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, 365 לאוין כמנין ימות החמה, 248 עשה כנגד אבריו של אדם". ומביא לכך רב המנונא מקור – "תורה ציווה לנו משה", 'תורה' בגימטריה – 611, ועוד 2 דברות – 'אנוכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענום (מכות כב-כג). אם כך, מהקב"ה בעצמו שמענו רק את שתי הדברות הראשונות. ואכן רש"י שם מציין לכך מקור נוסף – "אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו", שאלוקים אמר רק דיבור אחד, אך אנו שמענו מכך שתי דברות.
מאידך – עשרת הדברות נפתחות בפסוק – "וידבר אלוקים את כל הדברים האלה...", אם כן אלוקים אמר את כל עשרת הדברות בעצמו.
מבאר ומתרץ רש"י – 'מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד, מה שאי אפשר לאדם לומר. ואחר כך חזר ופירש כל דיבור בפני עצמו, וחזרה זו הייתה רק על שתי הדברות הראשונות'. אם כן שתי הדרכים אמת – ה' דיבר פעמיים, גם הכל וגם רק את השתיים הראשונות.
ואולי בעוניינו אם נעמיק בדברים, נוכל לתרץ על פי ביאורו של רש"י, ועדיין לראות איך שתי הדרכים עולות כאחת ולא בזו אחר זו.
הדברות – 'אנוכי' ו- 'לא יהיה לך' הן מצוות האמונה. עשה ולא תעשה של אותו עניין, אנו מצווים להאמין בה', וממילא לא להאמין ולא ליצור אלוהים אחרים. זהו בעצם ה'אחת דבר אלוקים, שתיים זו שמענו', כי זוהי מצווה אחת הנחלקת לשתיים.
מצוות האמונה היא גם המצווה שכוללת את כל המצוות, כפי שמצאנו בגמרא (מכות כד), שאת כל ה613 מצוות, סיכם (העמיד) חבקוק במצווה אחת – "וצדיק באמונתו יחיה". האמונה היא יסוד המצוות ויסוד החיים.
נמצא, שה' דיבר דיבור אחד, מצוות האמונה. דיבור זה הוא שתי הדברות הראשונות, אולם דיבור זה הוא גם 'כל הדברים' – כל הדברות והתורה כולה, מפני שהאמונה כוללת כל המצוות. ושתי הדרכים מתורצות כאחת.
האמונה היא עצם חיינו, ואשרינו שזכינו להתגלות ה', ולקבל האמונה והחיים.
עוד בנושא יתרו
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il